Site Accessibility Information Access Key 1 to Skip to Top Navigation Access Key 2 to Skip to the Three One One link Access Key 3 to Skip to City of Winnipeg Main Menu Access Key 4 to Skip to Left Navigation Menu Access Key 5 to Skip to Content area Access Key 6 to Skip to Right Sidebar content area Access Key 7 to Skip to Footer Links
City of Winnipeg
|  Link to the City of Winnipeg French websiteFrançais  |
COVID-19: City of Winnipeg response and latest updates on City facilities and services COVID-19 : Mesures prises par la Ville de Winnipeg et dernières nouvelles sur les installations et services municipaux
Accessibility


Winnipeg Police Service
Accessibility

Crime Prevention

Taarifa ya Dharura

Piga simu vizuri !

LINI KUITA 9-1-1


Simu zote ni mhimu, lakini si kila simu inamanaisha maisha iko kwa vitisho. Simu ya 9-1-1 niya hali ya dharura.

Dharura
hufafanuliwa kama:

  • Uhalifu wowote unaendelea (kuvunja na kuingia, wizi, na mengine)
  • Hali yoyote ambapo watu au mali wako katika hatari (moto, watoto juu ya barafu, na mengine)
  • Matibabu yoyote ya dharura (shtuko la moyo, ajali ya sumu, na mengine)

Wakati unaita 9-1-1:

  • Kaa kwenye simu, tulia na ueleze dharura, kama vile anuani kamili ambapo dharura linajitokeza. Anuani na namba ya simu ambayo unatumia kwa kuita inajionesha moja kwa moja  kwa opereta.
  • Kupitia maswali sahihi, operator wa 9-1-1 ataamua ni nini unajalibu kuripoti na kisha atakuelekeza kwenye Huduma sahihi ya Dharura (Polisi, Moto au muuguzi wa dharura).
  • Mhusu opereta kudhibiti mazungumzo na wewe ubaki kwenye simu mpaka uambiwe kukata.
  • Kwenye hafla nadra, unaweza kupata ujumbe uliorekodiwa wakati unaita line dharura 9-1-1. Usikate simu. Wito wako utajibiwa haraka opereta akipatikana.
  • Kama huna uhakika kama kitu kinachotokea ni dharura kweli, piga 9-1-1 na uripoti kile kinachotokea kwa opereta. Kama wanaamua si dharura, watakuomba tu kukata simu na kupiga namba ya simu isio dharura.
  • Kama kuna shida ya kuerewana kwa lugha, unaweza kuomba mfasiri. Baki kwa  simu, inaweza kuchukuwa dakika chache.

TAARIFA SIO DHARURA

Ukiwa unaripoti kwa Polisi kitu kwamba si dharura kutokana na ufafanuzi wa dharura (uriotajwa hapo juu), ebu piga simu kwa line ya Polisi ambao si dharura, 204-986-6222. Hii inaweza kujumuisha hali ambayo unahisi ni tuhuma au uhalifu ambayo umejitokeza na mkosaji hatarudi. Unaweza kuelekezwa kuhudhuria huduma ya polisi kituo hicho.  

 

CALEA Logo Click to visit the CALEA website.
"An Internationally Accredited Law Enforcement Agency"
Last update: June 12, 2013

 * Top of Page